Regulamin

Data publikacji: 20.12.2016

Sklep internetowy Jadłosfera działający pod adresem https://jadlosfera.plwww.jadlosfera.pl należy do spółki Jadłosfera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-901), ul. Plac Bernardyński 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628812, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 525-267-04-06, REGON: 36501412000000, kapitał zakładowy: 165 600,00 zł.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail sklep@jadlosfera.pl lub numerem telefonu + 48 798 528 421.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

2)    Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3)    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca ze Sklepu,

4)    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://jadlosfera.pl/warunki/3-regulamin-sklepu,

5)    Serwis Dotpay – serwis płatności internetowych obsługiwany przez spółkę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, kapitał zakładowy: 4.000.000,00 zł wpłacony w całości,

6)    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://jadlosfera.com,

7)    Sprzedawca – Jadłosfera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), ul. Bukowińska 26c lok.3U, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000628812, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 525-267-04-06, REGON: 36501412000000, kapitał zakładowy: 80 000,00 zł.

§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
1)    dostęp do Internetu,

2)    standardowy system operacyjny,

3)    standardowa przeglądarka internetowa,

4)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie, tj. formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia.
Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, co prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4

Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Rejestracja” lub w trakcie składania zamówienia.
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1)    wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

2)    z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,

3)    zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub skorzystać z opcji „Szybkie zakupy” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

4)    podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

5)    wybrać metodę wysyłki zamówienia,

6)    zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

7)    zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i wybrać metodę płatności za zamówienie,

8)    kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie przelewem bankowym lub za pobraniem, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną Serwisu Dotpay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

Kupujący może wybrać dostawę zamówienia kurierem, w tym również dostawę kurierem za pobraniem.
Koszt dostawy kurierem wynosi 14,49 zł brutto, a w przypadku wyboru dostawy kurierem za pobraniem 16,69 zł brutto. 

Jadłosfera realizuje również dostawy zagraniczne według zamieszczonego poniżej cennika:

kraj est. czas dostawy 1), 4) 10 kg 30 kg odludne tereny 3)
Austria 3 47,59 73,39
Belgia 2 45,99 67,59
Bułgaria 4 68,79 114,99
Chorwacja 4 49,79 65,59
Czechy 2 28,69 36,29
Dania 3 38,99 48,19 50
Estonia 2 46,69 64,89 50
Finlandia 4 61,59 93,39 100
Francja 3 66,99 95,99 50
Niemcy 2 38,99 48,99 50 / 500 6)
Grecja 5 94,89 123,99 80
Węgry 2 28,99 38,99
Irlandia 4 68,69 114,99
Włochy 9) 4 67,59 88,59 80 / 500 10)
Łotwa 2 38,99 52,99
Litwa 2 24,39 30,99
Luksemburg 2 48,49 71,79
Monako 6 67,99 95,99
Holandia 2 44,99 63,59 50
Portugalia 4 55,79 93,09 100
Rumunia 3 68,99 114,99
Słowacja 2 28,99 37,99
Słowenia 4 47,99 84,99
Hiszpania 5) 4 68,69 114,59 80
Szwecja 3 59,99 84,39 80
Ukraina 3 23,89 31,49 50
Wielka Brytania 4 45,49 71,79
dostarczane przed DHL
dostarczane przez DPD
Niedostarczone paczki zostaną obciążone podwójnie aby pokryć koszt zwrotu.
Mogą wystąpić dodatkowe dopłaty zgodnie z cennikiem kurierskim publikowanym na: www.dpd.pl, www.dhl.pl
Maksymalny wmiar przesyłki: 50 x 50 x 100 cm
DHL: w niektórych krajach dostawa door-too-door może nie być dostępna (dotyczy: Estonii, Danii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Szwecji)
DHL: koszt zależyny od faktycznej wagi lub wagi gabarytowej obliczanej wzorem: długość x szerokość x wysokość /4000
1) Dni robocze, estymacja
3) Może wystąpić dopłata za odludne tereny dostawy, kody pocztowe, których dotyczy dostępne na: www.dpd.pl or www.dhl.pl
5) Nie obejmuje terytorium Wysp Kanaryjskich, Cauta i Mellila
6) Opłata 500 PLN tylko dotyzy miejscowości Büsingen
7) Nie obejmuje terytorium Kosowa i Czarnej Góry
8) Jeden ekstra dzień roboczy dla dostaw na terytria Offshores
9) Nie obejmuje terytorium Watykanu i San Marino
10) Dopłata 500 EUR dotyczy tylko miejscowości Livigno i Campione d'Italia
11) Cash on Delivery dostępne tylko dla wybranych krajów przy serwisie DHL

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1)    płatność za pobraniem (do rąk kuriera dostarczającego zamówienie),

2)    przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

3)    płatność za pośrednictwem Serwisu Dotpay.

§ 6

Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego lub odbioru osobistego przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub do odbioru osobistego.
Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 7 dni roboczych.
Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę dostawy i płatności za pobraniem – w takiej sytuacji, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia złożenia zamówienia.
Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego. 
Czas dostawy zamówienia w przypadku jego wysyłki kurierem wynosi ok. 2 dni robocze i jest liczony od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://biuro.jadlosfera.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1)    żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)    żądać usunięcia wady,

3)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Sklepu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://jadlosfera.com/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c)     skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.